Diorama als tegenprestatie voor bijstand

Sneek - Het Modelspoormuseum in Sneek heeft een nieuwe diorama ontvangen in een unieke kijkkast uit de dertiger cirsisjaren.

De crisis in 1930 was niet te vergelijken met onze bankencrisis. Er was grote armoede en geen werk. Veel mensen kwamen dan ook in de bijstand. Men moest voor die “steun” werk verrichten. In Utrecht bouwde steuntrekker Pieter Cornelis Dubbeld diorama’s van hout. Een van deze unieke kijkkasten is aan het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek geschonken. Dubbeld werd geboren in 1895 in Alkmaar. Hij overleed maart 1951 in Utrecht. Van beroep was hij timmerman. Dubbeld werd werkloos en moest naar de steun, wat nu de bijstand heet. In die tijd moesten “steuntrekkers” een tegenprestatie leveren. Omdat er veel timmermannen waren, zocht men voor Dubbeld een bijzondere tijdsbesteding. Hij had de gave om fraaie modellen van hout te maken. En zo mocht Dubbeld voor de gemeente Utrecht een zeer fraaie driedimensionale maquette maken met een trein. Alles is van hout en zeer gedetailleerd. Het geheel is gemaakt in een schitterende houten kast en voorzien van een mechanische aandrijving. Die aandrijving maakte  Dubbeld van een oude grammofoon. Een oom van Dubbeld heeft dit bijzondere diorama geschonken aan het museum. Na ontvangst is het diorama schoongemaakt, gerestaureerd n behandeld tegen houtworm. Het diorama is tot en met 31 januari te zien als onderdeel van het Dickens Event. Het museum in het station is geopend van dinsdag tot en met vrijdag en zondag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.