Groepachters kraken kluis bij Bogerman

Sneek - Leerlingen van groep acht van de basisschool maken dit jaar op een bijzondere manier kennis met het onderwijs van csg Bogerman. Op 31 januari, 1, 2 en 3 februari proberen zij door middel van opdrachten de code van een schoolkluis te kraken.

Csg Bogerman start met dit kennismakingsprogramma genaamd PROEFwerk omdat ze kinderen en hun ouders graag laat ervaren waar csg Bogerman voor staat. Tijdens PROEFwerk staan samenwerken, persoonlijke aandacht en beleving centraal. Alle groepachters kiezen een van de vijf routes, passend bij het opleidingsaanbod van csg Bogerman: vakcollege, m@vo, havo, atheneum (incl. gymnasium) of technasium.

Tijdens PROEFwerk gaat het over over Erik: de brugklasleerling zet zijn wekker extra vroeg om nog even te leren voor zijn proefwerk. Maar tot zijn schrik ontdekt hij ’s ochtends dat zijn huiswerk nog in zijn kluisje ligt. De bezoekers helpen vanaf dat moment om op tijd het kluisje te openen. Erik is een brugklasser van csg Bogerman. Hij doet zelf ook actief mee tijdens de kennismakingsmomenten. ,,Ik sta op de poster en in het filmpje dat de deelnemers bij de start van PROEFwerk zien. Ik mag ook iedereen welkom heten en ik heb daarvoor zelf een praatje voorbereid. Ik vind het super leuk om te doen!”

Het motto van csg Bogerman is ‘Je maakt ’t samen!’. Dat is terug te zien in opleidingsaanbod zoals meer les op maat waarbij de leerling samen met zijn mentor een deel van het eigen rooster bepaalt, het Vakcollege en het Technasium waar leerlingen samenwerken voor echte opdrachtgevers, de sportklas waar het draait om samenwerken en op elkaar leren vertrouwen en csg Bogerman muziek waar leerlingen samen geweldige muziekstukken neerzetten. Erik vertelt: ,,Ik heb het zelf ook gemerkt tijdens het introductiekamp, daarna ben je direct een hechte klas!”.

Csg Bogerman vond het belangrijk dat tijdens een kennismaking met de school ervaren kan worden waar de school voor staat. Dat kan in de nieuwe opzet door de opdrachten die de kinderen doen. Daarnaast mogen de kinderen uit groep acht iemand meenemen met wie ze hun keuze voor een nieuwe school het liefst bespreken, bijvoorbeeld hun vader of moeder. Ook nieuw is dat PROEFwerk niet meer op één, maar op wel negen momenten plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat de groepjes klein zijn en er tijd is om op vragen in te gaan. Het nieuwe concept past bovendien beter bij de belevingswereld van de kinderen. Het concept spreek duidelijk aan, een aantal routes is al helemaal vol.