Gezondheidscentrum Simmerdyk bestaat 12,5 jaar

Sneek - Het Gezondheidscentrum Simmerdyk in Sneek bestaat 12,5 jaar. Het in 2005 gestarte centrum was een van de eerste Centra in Noord-Nederland en is gevestigd aan Simmerdyk 14 in Sneek. In het centrum werken verschillende zorgverleners samen om patiënten van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. Gezondheidscentrum Simmerdyk wordt gevormd door Huisartsen Simmerdyk, Kliniek Tandheelkunde Sneek, Service Apotheek Van der Sluis, Prothese Centrum Sneek en Oefentherapie Mensendieck Friesland. Ook zijn er hulpverleners op het gebied van voedingsadvies, adem- en ontspanningstherapie en elastische kousen.

Gezondheidscentrum Simmerdyk biedt hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor iedereen. Elke praktijk heeft eigen patiënten en is toegankelijk georganiseerd. Doordat het Gezondheidscentrum Simmerdyk met verschillende disciplines werkt, wordt gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid. Voor de cliënt leidt dit tot een samenhangend pakket met waarborging van continuïteit. Er zijn korte verwijs- en communicatielijnen tussen de zorgverleners.

De samenwerking houdt niet op bij de grenzen van Gezondheidscentrum Simmerdyk. Zowel beleidsmatig als met de meer gespecialiseerde vormen van zorg onderhoudt het gezondheidscentrum nauwe samenwerkingsrelaties. Daarbij kan worden gedacht aan verwijzingen over en weer, informatie-uitwisseling, uiteraard met toestemming van de patiënt en ook het raadplegen van elkaars deskundigheid.

Het geografisch zorggebied van Gezondheidscentrum Simmerdyk in Sneek bestaat uit: Sneek, Goënga, IJsbrechtum, Oppenhuizen en Uitwellingerga.