Vijfde editie Sneek Connect zondag in bibliotheek.

Sneek - De vijfde editie van Sneek Connect is zondag 4 februari in de bibliotheek van Sneek. Het evenement om verbindingen te maken en van elkaar te leren dat door nieuwkomers en mensen uit de stad wordt georganiseerd begint om 14.00 uur.

De evenementen van Sneek Connect tto nu toe worden iedere keer druk bezocht en hebben een informele en gezellige sfeer. Zo stonden de bezoekers bij de vorige editie binnen enkele minuten met z’n allen te bewegen en lachen op muziek, om daarna te genieten van lekkernijen uit Syrië en Eritrea, die de vrijwilligers zorgzaam van te voren hebben bereid.
 

De organisatie achter Sneek Connect werkt met een vrijwilligerspool van ongeveer 30 mensen, waarvan 12 mensen nieuwkomers zijn en 18 mensen uit Europese landen komen; zo ontstaat ook buiten de evenementen veel onderling contact. Dat is voor alle betrokkenen niet alleen gezellig, maar ook waardevol. Zo stapt men langzaam uit de huiselijke isolatie waar nog veel statushouders mee te maken hebben.

 

,,Wij werken er hard naar toe dat de Sneek Connect evenementen vanaf 2019 door de gemeenschap zelf gedragen wordt”, aldus mede organisator Nick Veenstra.  ,,Voor, door en met Snitsers, of ze hier nu pas twee of al 20 jaar wonen”.