Zuivelfabriek Nijesyl plat voor appartementen

NIJESYL - De voormalige zuivelfabriek De Hem te Nijesyl is afgebroken om plaats te maken voor appartementen. De vroegere directeurswoning blijft, als beeldbepalend pand, bestaan.

Op 11 mei 1901 werd de oprichtingsakte van de zuivelfabriek  door 20 boeren getekend bij notaris W. Wierda in IJlst. Samen  hadden zij 502 koeien. De nieuwe fabriek werd op 2 april 1902 geopend. De bouwkosten bedroegen fl. 50.100.- Zes bijbehorende arbeiderswoningen, die nog steeds bestaan,  werden gebouwd voor fl. 4200.-

In 1962 kwam er een fusie met  “De Goede Verwachting” uit Workum. Dat betekende het einde van De Hem,  want de melk ging nu voortaan naar Workum.  S. Huitema, de laatste directeur, vertrok in 1963. Daarna werden de gebouwen verkocht. Sindsdien waren hier verschillende bedrijven gehuisvest.

Nu krijgt het terrein van de ‘âlde molkfabryk’ een geheel nieuwe bestemming.