Balt de Vries dirigent ZWH Mannenkoor

Sneek - Balt de Vries is sinds kort de vaste dirigent van het Zuidwesthoek Mannenkoor. De Sneker muziekman stond al tijdelijk voor het koor dat zijn uitvalsbasis in Koudum heeft.

Het ZWH Mannenkoor in Koudum heeft een tubulent jaar achter de rug. Aan het einde van het jaar waarin het 50-jarig jubileum werd gevierd, kwamen na een lange periode van ziekte zowel de dirigent - die het koor vele jaren had geleid - als de secretaris én zeer betrokken koorlid te overlijden. 
 

Balt de Vries uit Sneek, die al enkele maanden als dirigent inviel,  is bereid gevonden om de leiding van het koor definitief op zich te nemen. 
Balt de Vries is een bekende naam in Fryslân als het gaat om muziek. Niet alleen vanwege het feit dat hij organist is, ook door de diverse koren in de provincie waarvan hij dirigent is of die hij begeleidt op het orgel.
 
De nieuwe dirigent geeft het ZWH Mannenkoor dat even vreesde voor het einde van het bestaan zijn elan terug. De repetities in De Klink in Koudum zijn iedere dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Nieuwe leden zijn welkom.