Dearsumers vlechten eendenkorf

Dearsum - Wilde eenden zijn dit voorjaar welkom in Dearsum. Ze kunnen een keuze maken uit een aantal nieuwe eendenkorven.

Een aantal enthousiaste Dearsumers heeft zich zaterdagmiddag namelijk bekwaamd in het vlechten van eendenkorven. In de Finne kregen ze les van Gjalt en Els de Groot uit Holwert.

,,It foel net ta om fan reit en flaaks in moaie einekoer yn elkoar te flechtsjen. D'r is hiel wat ôfswitten, mar der bin in tal knappe einekoeren ut kaam", aldus één van de cursisten. En nu is het wachten op de watervogels.