Veenstra Heeg zet beurtschip in coating

HEEG Het aloude beurtschip Dorp Grouw, dat volledig binnen een leerwerk-traject in oude staat wordt teruggebracht, is bij Veenstra Coating in Heeg gestraald in van een paar lagen coating voorzien. Het is de bedoeling dat het in 1910 gebouwde beurtscheepje medio 2018 in de vaart komt.

Wethouder Ellen Bruins Slot van Tietjerksteradiel bracht vorige week een bezoek aan Veenstra Coatings in Heeg. De firma Veenstra heeft in de afgelopen weken het beurtschip Dorp Grouw gestraald en al een paar keer in de verf gezet. Onder leiding van Age Veldboom van het Skûtsjemuseum in Eanewâld zijn een aantal medewerkers druk bezig om ’voor te strijken’ op plaatsen waar de spuiters moeilijk bij kunnen komen.

Binnenkort worden de laatste beschermlagen aangebracht en gaat het scheepje op transport naar het skûtsjemuseum alwaar het wordt afgebouwd, gemotoriseerd en getuigd.

Onder leiding van Ton Brundel uit Gaastmeer, recordkampioenschipper binnen de IFKS, worden mast, giek en gaffel en ook het roer en de zwaarden gemaakt. Ook krijgt het schip een summiere betimmering.

Bruins Slot was zeer te spreken over de vorderingen aan het schip dat, nadat er kottersteven voor was gelast, als ZK 37 dienst deed in de garnalenvisserij genomen en later een motorjacht werd. De twee jaar terug begonnen restauratie van de oude Dorp Grouw is een door haar gemeente ondersteund praktisch arbeidsintegratie/educatieproject voor deelnemers met technische interesse. Op dit moment hebben al meer dan 50 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het schip gewerkt en zijn al meer dan 20 mensen een baan verworven in het reguliere bedrijfsleven. ,,Een geweldig resultaat”, vindt bestuursvoorzitter Harry Amsterdam uit Sneek van het project.

Hij en zijn medebestuurders Jelle Talsma, Jelmer Kuiper, Berend Mink en Ton Brundel wisten verschillende bedrijven achter zich te krijgen uit verschillende branches die bereid zijn om hun netwerk, geld en uren ter beschikking te stellen.

Na de totale restauratie moet het beurtschip Dorp Grouw worden ingezet in de betaalde recreatievaart. Gedacht wordt om het schip met passagiers vanuit Sneek naar Hindeloopen te laten zeilen, vanwaar de passagiers met de trein naar Sneek terugreizen. Ook het mooie vaartraject Grou Sneek vice versa komt mogelijk in de ‘dienstregeling’. Het schip zal ook ingezet kunnen worden voor representatieve doeleinden. Te denken valt aan de opening van een zeilevenement, bijeenkomsten van traditionele schepen en dergelijke.