Kinderombudsvrouw in Alvinus lezing

SNEEK - Prof. dr. mr. Margrite Kalverboer, nationale Kinderombudsvrouw, verzorgt op 13 maart de jaarlijkse Magister Alvinuslezing in Sneek. De lezing vanaf 20.00 uur in Theater Sneek heeft als titel: Hoe maken we het verschil voor kinderen?

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Ze voelen zich gezond en hebben een goed zelfbeeld. En het onderwijs dat onze kinderen genieten is bijna nergens ter wereld beter. Dat zijn mooie berichten die regelmatig via onderzoek en ranglijsten naar buiten komen.

Waarom heeft Nederland dan toch een Kinderombudsman nodig om de rechten van onze kinderen te beschermen? En om welke groepen kinderen gaat het die onze aandacht en bescherming verdienen? Aan de hand van voorbeelden uit haar eerste jaar als Kinderombudsvrouw vertelt Margrite Kalverboer over haar missie om verschil te maken voor kinderen en wat zij daarin verwacht van politici.

Kalverboer werd op 20 april 2016 beëdigd als Kinderombudsman. Zij is de tweede Kinderombudsman van Nederland en noemt zich op advies van kinderen Kinderombudsvrouw. Daarnaast is Margrite Kalverboer hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en kinder- en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde rechten en orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ging ze naar de Academie Minerva in Groningen.

In 1996 promoveerde ze op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over de opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord. Ze was van 1996 tot en met 2002 als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was Margrite Kalverboer als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit van Groningen.