Ingezonden; transparantie SWF?

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud

Transparantie bij de Gemeente?

Transparantie gaat over openheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid. Transparantie, een begrip waar je bij gemeentes tegenwoordig mee dood wordt gegooid. Maar zoals zo vaak staat dat nog ver van de dagelijkse praktijk. Zo ook in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de verbouw van een kantoorpand naar twaalf appartementen op de hoek Looxmagracht/Schoolstraat te Sneek. Een groot deel van de buurt, 167 huishoudens, heeft inmiddels bezwaar ingediend tegen dit plan. Die willen dat de kantoorbestemming op het pand blijft. Dat is niet niks, gelet op de omvang van de wijk. Voor alle duidelijkheid wij zijn niet tegen de aanpak van leegstand en initiatieven van projectontwikkelaars, maar wel tegen de wijze waarop deze wijziging van kantoorbestemming naar appartementencomplex tot stand is gekomen en de gevolgen hiervan voor de buurt.

Als buurtcomité hebben we navraag gedaan bij de verantwoordelijk wethouder over hoe de vork in de steel zit. Dat is ons uitgelegd. De kern van het verhaal draait om een versnelde procedure. De gemeente hoeft dan niet te communiceren met de buurt. Die laat dit aan de projectontwikkelaar over. Daar ben je dan als burger mooi klaar mee.

Wij ervaren dit als een slinkse manier om verbouw en bestemmingsplanveranderingen er snel doorheen te drukken zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Dat de gemeente zich achter deze procedure verschuilt zet kwaad bloed. Dit is nu het zoveelste voorbeeld in deze wijk dat de gemeente geen enkele helderheid verschaft aan de direct omwonenden. Denk aan de verbouwing van de voormalige Muziekschool. Oorverdovende stilte. Nogmaals er zijn 167 huishoudens die bezwaar hebben gemaakt omdat dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid in hun wijk en het dus niet pikken. Die willen gehoord en serieus genomen worden en daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in. Het zijn hun inwoners nota bene. Ook al zou de gemeente juridisch gelijk hebben, dan blijft de vraag of ze nu wel goed handelen. ‘Soms moet de inhoud boven de regel worden gesteld’ (citaat oud-burgemeester Apotheker). De nieuwe wethouder van Groen Links zegt in een recent krantenartikel dat het uiteindelijk om de burgers gaat. Inwoners betrekken bij de besluitvorming heeft hij hoog in het vaandel. Mooie uitdaging gelet op onze ervaringen.

In de tussentijd gaat de verbouw gestaag door. Helderheid verschaffen is natuurlijk niet gebeurd. De gemeente faciliteert het project uiterst ruimhartig en kennelijk is de projectontwikkelaar erg zeker van zijn zaak. Tijdens de bezwaarprocedure gaat de verbouwing gewoon door. Dit ‘doofstommetje’ spelen met de buurt is natuurlijk zeer onhandig. Het enige wat gevoed wordt is achterdocht, irritatie en een enorm wantrouwen richting gemeente en projectontwikkelaar. Wat een afbreukrisico neemt de gemeente hier. Blijkbaar zijn er grotere belangen in het spel. De gebruikte procedure moet in een groter geheel passen en hier kunnen we slechts naar gissen.

Wat is nu het echte belang van de gemeente en hoe passen deze verbouwplannen van de projectontwikkelaar nu daadwerkelijk in ‘het gemeentelijke straatje’? Of anders gezegd: ‘wat mogen we als buurt niet weten’? Kom op gemeente, doe eens je best en neem verantwoordelijkheid: er zitten 167 huishoudens te wachten op transparantie en met de wens dat de kantoorbestemming op het pand blijft!

Sneek, Het buurtcomité, p/a Schoolstraat 4