Pier Reijenga sluit deur Troefmarkt

Oudega (SWF) - Pier Reijenga, de laatste winkelman van Oudega, stopt er mee. Zaterdag 24 februari trekt hij de deur van de Troefmarkt met zijn naam op de gevel definitief in het slot. Met bloedend hart. Dat wel. Maar de geboren en getogen Oudegaster is bijna 65. Het is mooi geweest.

Het is tijd voor andere dingen zoals het grootouderschap, eens wat vaker een wedstrijdje van SC Heerenveen bezoeken, wat vaker het bootje losgooien of wat vaker samen met echtgenote Geke de smalle ijzers onderbinden in Thialf. Het zijn van die dingen die er de laatste jaren meestal niet van kwamen. Sinds twee jaar is er een pakesizzer. Een meisje. Vijf maanden terug kwam er nog een jongetje bij. ,,Prachtich. Dêr ha we aanst wat mear tiid foar. Ik sjoch der nei út.”

Tot de 24ste slokt de troefmarkt zijn tijd nog op, hoewel het in winters Oudega een stuk rustiger is dan ‘s zomers. ,,Mar makkest yn in winkel sa’t wy hawwe dochs in soad oeren. Dat kin net oars.” En dat deed de nu 64-jarige Pier Reijenga met veel genoegen. Bijna een halve eeuw lang. Met het ULO-diploma op zak stapte hij als 15-jarige vroege leerling in 1968 bij ‘heit’ Durk in de zaak. ,,Ik holp altiten al. Ik fûn it leuk wurk. Sa is it doe gien.” Een tel spijt heeft de rasechte Oudegaster er nooit van gehad. Reijenga senior tilde in 1952 zijn bakkerij van de grond. De vader van Pier werd daarmee één van de twee plaatselijke warme bakkers in Oudega dat destijds minstens tien winkels kende. Er waren naast de bakkers drie kruideniers, twee textielzaken, twee slagers en een melkboer. ,,Dêrneist hiest noch in postkantoor en in bank. Dat wie der allegear.”

De bakkerij zou in de loop der jaren langzaam maar zeker transformeren tot een kruidenierszaak waar geen nee te koop zou zijn. Dat begon toen de uitbater van de voormalige A&O-winkel er mee ophield. ,,Doe kamen sa fan de A&O-orginisaasje by ús oft wy der wat ’levenmiddelen’ by hawwe koenen yn’e bakkerij. Se woenen graach in ferkeappunt hâlde yn Aldegea. Sa is it begûn’’.

In de loop der jaren groeide het assortiment tot wat Pier Reijenga lachend een ‘Winkel van Sinkel’ noemt. Onder het motto dat je als winkelman liever geen nee verkoopt kwam er van alles bij. Toeristen die ‘s zomers hun tenten op slaan aan de Brekken spraken daarover geregeld hun verbazing uit.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad