Brug Hoogend krijgt naam

SNEEK - De brug voor de Waterpoort op het Hoogend in Sneek krijgt een naam. De brug diende vroeger als ophaalbrug, maar is nu een verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het Hoogend.

In de volksmond heet de brug de Hoogendsterbrug. Maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nooit een officiële naam opgeslagen in hun bestand. Ook is de naam ‘Grutte Pier syn brug’ wel eens genoemd. De commissie Naamgeving van de gemeente is al enkele jaren opzoek naar de echte verhalen achter de bruggen in Sneek.

Inwoners van de gemeente kunnen tot 11 maart een naam indienen, maar hier zitten wel eisen aan verbonden. De naam moet aansluiten bij de omliggende straten/vaarwateren, levende personen mogen niet worden genoemd met uitzondering van het Koninklijk Huis, de naam mag niet verwarrend zijn met andere brugnamen en de naam moet uiteraard goed klinken.

De commissie kiest uiteindelijk een naam uit alle inzendingen en deze wordt dan voorgelegd aan het college om te worden opgenomen in het BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). De winnaar wordt op 10 mei 2018 bekendgemaakt.