Draaidagen Woudagemaal uitgesteld

Lemmer - De Oefendraaidagen die aankomende week op  27, 28 februari en 1 maart stonden gepland zijn voorlopig uitgesteld vanwege het protocol : “ Waterbeheer bij Aanhoudende vorst” van Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.  

In het belang van een voorspoedige ijs aangroei hebben de Friese partners (Provincie, waterschap en ijsbond) de krachten gebundeld. Wetterskip Fryslân heeft vanaf gisteren de meeste gemalen stil. Daarnaast worden de sluisjes bij het gebied de Lege Wâlden gesloten. De provincie komt met een vaarverbod. Zo komt het water in de Friese kanalen, vaarten en vaarwegen tot rust, waardoor de kans op ijs aangroei toeneemt.

Vanwege de verwachte vorstperiode in de komende week, treft het waterschap al enkele dagen voorbereidingen. Vandaag ligt de temperatuur overdag nog boven nul. Zondag wordt de eerste ijsdag verwacht. De afvoer naar het Lauwersmeer is woensdag al gestopt. Vanaf zaterdag is de gehele Friese boezem in rust. De Provincie heeft vanaf vanmiddag 17.00 uur een vaarverbod afgekondigd. De hoofdvaarwegen zoals de Houkesloot in Sneek zijn van dit vaarverbod uitgesloten.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ziet het waterschap af van de draaidagen met het Woudagemaal, om geen onnodige risico’s te lopen met de ijs aangroei. Er worden nieuwe data voor de draaidagen gekozen.

Niet alle poldergemalen worden uitgezet. De komende dagen wordt bekeken in welke polders het verantwoord is om de gemalen uit te zetten. Op plekken waar veel kwelwater omhoog komt blijven de poldergemalen langer aan. Zo probeert het waterschap onnodige wateroverlast te voorkomen.

De ijsveiligheid en de organisatie van schaatstochten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de plaatselijke ijswegencentrales, gemeenten en de Friesche IJsbond. Er is dagelijks contact tussen de IJsbond, meteorologen, de provincie en het waterschap.

Wetterskip Fryslân bericht tijdens vorstperiodes dagelijks via de website over de weersverwachting en de maatregelen die het waterschap neemt om de ijspret in de provincie te bevorderen.