Hayo Apotheker voorzitter raad van toezicht Fries Museum en Princessehof

Leeuwarden - Hayo Apotheker, oud-burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, is per 28 maart de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.

Hij volgt Kees Storm op die wel lid blijft van de raad van toezicht. ,,Ik vind het een eer me als RvT–voorzitter in te zetten voor deze top musea, die van grote betekenis zijn voor het culturele landschap in ons land. Dat moeten we versterken en uitbouwen”, aldus Hayo Apotheker.

Directeur-bestuurder Kris Callens geeft aan verheugd te zijn met de nieuwe voorzitter: ,,Ik ben erg blij dat we een nieuwe voorzitter hebben die Friesland zo in de vingers heeft. Ik kijk uit naar de vruchtbare samenwerking. We gaan samen zorgen voor een goede basisfinanciering van beide musea en voor uitdagende toekomstplannen.”