Computercursus voor beginners in bibliotheek Balk

Balk - Onder de naam Klik & Tik biedt de bibliotheek in Balk een computercursus aan voor beginners.

Klik & Tik wordt gegeven op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.  De eerste keer is op donderdag 8 maart. Er is plaats voor acht deelnemers. Elke deelnemer kan maximaal acht weken achter elkaar de cursus volgen.  Deelname is gratis.

Klik & Tik bestaat uit drie delen en deelnemers kunnen zelf kiezen welk onderdeel van de cursus ze willen doen. “Klik & Tik-de basis” start bij het begin. Men leert typen, e-mailen en men gaat het Internet op. Filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan men zelf oefenen.

“Klik & Tik- het internet op” helpt de weg te vinden op internet. Men leert er te zoeken en hoe men websites kan bekijken. Bij “Klik & Tik – samen op ’t web” wordt geoefend met sociale media. Geleerd wordt hoe Facebook, Skype en WhatsApp werken en men maakt kennis met Instagram, LinkedIn en YouTube.

Wie mee wil doen, dient zich vóór 5 maart aan te melden bij de balie in de bibliotheek van Balk of telefonisch op nummer 0514 602355.