Tiendaagse Sneekweek te lang

Sneek - De Sneekweek zou weer teruggebracht moeten worden naar een week. De huidige opzet van tien dagen doet een te grote aanslag op de politiecapaciteit. Ook ondernemers en omwonenden zijn kritisch op de huidige vorm, zo blijkt uit een evaluatie van gemeente Súdwest-Fryslân.

Ondernemers zijn ingenomen met de verlengde Sneekweek vanwege het gespreide zakelijke risico, als het bijvoorbeeld slecht weer is. Als het ene weekend verregent, is er nóg een kans. Wel willen zij een andere invulling van het tweede weekend, zodat er een ander publiek aangetrokken wordt. De ondernemers vragen om een meer culturele invulling van die zaterdag en zondag.

Vanuit de omwonenden komt een vergelijkbaar geluid. Ook zij willen een bredere invulling van het tweede deel van de Sneekweek, met ander muziekaanbod en meer culturele activiteiten.

De gemeente concludeert dat de organisatie van de Sneekweek versnipperd is. Vanaf 2020 moet de organisatie van alle evenementen in handen liggen van één centrale organisatie. Dat bespaart kosten en leidt tot betere coördinatie. De bekritiseerde geluidsnormen, die vorig jaar geïntroduceerd werden, blijven bij toekomstige edities in stand.