Presentatie Robotica RSG-Sneek met ROC Friese Poort

Sneek - Achttien examenleerlingen uit VMBO bb4a en kb4 a en b van de RSGF in Sneek geven maandag 12 maart een presentatie van hun keuzevak Robotica. De presentatie bestaat uit een wedstrijd van elektrische autootjes en presentaties over het maakproces hiervan. Het wedstrijdelement zit hem in welk autootje de grootste afstand kan rijden op dezelfde stroombron. Verder zijn er prijzen voor het snelste en het mooiste autootje.

Voor deze wedstrijd is deze dag de Bovenbouwkantine van RSG Magister Alvinus leeggehaald, zodat de wedstrijdbaan van ongeveer vijftien meter kan worden neergezet. De teams presenteren zichzelf en hun product en laten het vervolgens rijden.

De jury bestaat uit deskundigen van zowel RSG Magister Alvinus als ROC Friese Poort. Jouke Douwe de Vries, ROC de Fries Poort, Laura van Dasselaar, teamleider RSG Magister Alvinus en Jacco Eekhof, docent RSG Magister Alvinus.

In het vierde jaar van het VMBO worden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op het MBO. Bij ons gebeurt dat door in een eerder stadium samen te werken met ROC Friese Poort in Sneek. Er zijn plannen om in de toekomst meer samen te werken met Friese poort, zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een module Nautische techniek. Een deel van de lessen vindt dan plaats bij Friese Poort, en is er een ROC-gastinstructeur actief bij RSG Magister Alvinus.