De Stânfries in IJlst zoekt oud-gymnasten

IJLST - Gymnastiekvereniging De Stânfries is de mogelijkheid aan het onderzoeken voor het aanbieden van turnlessen voor oud-gymnasten D/H.

Na de zomervakantie wil de IJlster club hiermee starten mits de animo voldoende is.

Wanneer je vroeger altijd met veel plezier geturnd hebt en je dit weer wil oppakken ben je van harte welkom, is het credo van het drietal Koos Nederhoed, Mieke Bergstra en Paulien Overzet die vanuit hun bestuurlijke functies het initiatief handen en voeten willen geven. ,,We gaan kijken of we genoeg animo hebben om een les uur aan te kunnen bieden", verklaart het drietal.

Momenteel bevindt De Stânfries zich in de oriënterende fase. Dit houdt in dat men probeert uit te vinden of er een groep te vormen is van minimaal tien personen. Daarna bekijkt het bestuur of men er leiding bij kan vinden en er zaalruimte beschikbaar is.

Mocht je vroeger geturnd hebben en lijkt het je leuk om dat weer enigszins op te pakken? Stuur dan een berichtje naar het bestuur via nederhoed@online.nl