Oplossing kunstgras in Sneek aanstaande

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân wil in Sneek drie kunstgrasvelden vervangen. Het gaat om het hoofdveld van voetbalclub ONS (op het Zuidersportpark) en het hoofd- en bijveld van SWZ (op sportpark Tinga). Verder krijgt de Sneker hockeyclub SMHC er een veld bij, op een tijdelijke locatie.

Nu beschikken de hockeyers over twee kunstgrasvelden op sportpark Tinga, maar door de sterke ledengroei is dat te krap. Voor een derde veld is nu op Tinga geen ruimte. Daarom kiest de gemeente voor een tijdelijke oplossing (voor twee jaar) met de aanleg van het derde hockeyveld op sportpark Schuttersveld. Met de vervanging van de toplaag van de drie voetbalvelden en de aanleg van het hockeyveld (top- en onderlaag) is een bedrag gemoeid van 1.440.000 euro. De gemeenteraad wordt in april gevraagd dit geld beschikbaar te stellen.

Ondertussen spreekt de gemeente verder met de drie clubs over de zogeheten Sportcarrousel. Door de samenvoeging van de velden van de beide voetbalclubs, die fusiebesprekingen voeren, zou de hockeyclub kunnen verhuizen naar een plek elders in de stad. Sportpark Tinga is vorig najaar genoemd als voorkeursvariant voor de voetballers. De hockeyers zouden dan naar het Zuidersportpark kunnen verhuizen. De gemeente zet echter meer mogelijkheden op een rij, inclusief de kosten ervan. Zodoende wordt nu ook de mogelijke verplaatsing van de voetbalvelden naar Harinxmaland, het nieuwe woongebied aan de westkant van de stad, onder de loep genomen. In dat geval zou de hockeyclub op Tinga kunnen blijven.

,,De verdere verkenning en uitwerking van de Sportcarrousel kost nog wel even tijd", zegt wethouder Gea Wielinga. ,,Los daarvan zijn de drie voetbalvelden hoognodig aan vervanging toe. Daarom doen we nu dit voorstel, zodat de voetballers het nieuwe seizoen op een nieuwe mat kunnen spelen en de hockeyclub geen ledenstop hoeft in te voeren." De toplagen hebben een levensduur van tien jaar, maar kunnen te zijner tijd eventueel ‘meeverhuizen’ naar de nieuwe plek.