Wiebe Westra is nieuwe voorzitter Rode Kruis Súdwest Fryslân

Wiebe Westra uit Sneek is de nieuwe voorzitter van de afdeling Súdwest-Fryslân van het Rode Kruis. Hij volgt daarmee Jan Arts op, die veertien jaar voorzitter is geweest van deze afdeling.

In deze periode zijn alle zelfstandige afdelingen opgeheven, en is er in 2012 één afdeling van het Rode Kruis ontstaan in Nederland. Hierdoor veranderde de organisatie en werden de bevoegdheden van de districten, waaronder het district Friesland, en de afdelingen anders. Regionaal zijn toen ook de afdelingen Wymbritseradiel, de Kleine Zuidwesthoek, Wonseradeel en Bolsward/Greidhoeke samengevoegd in één afdeling Súdwest-Fryslân.

De samenvoeging viel samen met de herindeling van gemeentes in deze regio, hierdoor kwam de nieuwe afdeling van het Ned. Rode Kruis overeen met de gemeentegrenzen van de nieuwe Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze veranderingen hebben consequenties gehad voor de afdeling, maar onder voorzitterschap van Jan Arts is het gelukt daar op een goede manier inhoud aan te geven.

Wiebe Westra is zijn opvolger. Hij is door het district Friesland benoemd, op voordracht van het bestuur van de afdeling Súdwest-Fryslân, tot nieuwe voorzitter. Wiebe is dertig jaar actief binnen de afdeling als instructeur voor EHBO- en Reanimatielessen aan vrijwilligers van de afdeling. Hij kent de organisatie van binnenuit en heeft er zin om het nieuwe beleid van het Nederlandse Rode Kruis en het District Friesland in het bijzonder, vorm te gaan geven met zijn medebestuursleden.

Het bestuur van de afdeling bestaat nu uit Wiebe Westra, voorzitter, Joke Venema, secretaris, Jaap Boonstra, penningmeester, Jan Bootsma, Peter Noor en Aly Wybenga als lid.