Mondriaan in grasland bij galerie Heechsicht

Indijk - In een weiland bij galerie Heechsicht bij Indijk liggen twee landarts naast elkaar in spiegelbeeld: Linen yn lân en linen yn stêd.

De landart projecten in het grasland en het werk in de galerie geven de bezoeker een beeld van het oude Friese Platteland en de moderne Stad van de toekomst. Geïnspireerd op Mondriaans stratenplan van New York ontwierp Gerrit Terpstra samen met galeriehoudster Yolanda van Dongen in 2017 een lijnenschilderij van sloten in het gras. Het vormt het oude “sleatenplan” van Friesland.

Linen yn lân (Het Platteland) is een dynamisch “schilderij” van 36x36 meter met verschillende grassoorten en sloten in het land. De tijd van voor de ruilverkaveling herleeft met divers bebouwde percelen. In 2018 hebben de “sleaten” model gestaan voor Linen yn stêd (De Stad). 500 meter strakgelijnde en gemaaide “straten” vormen dit tweede landartproject. Langs de ½ km lange straten en 1000 paaltjes staan wel meer dan 20 sculpturen van soms wel 3 meter hoog van nationale en internationale kunstenaars. Zij vormen de “gebouwen” in De Stad.

Een muziekcompositie van “stadsgeluiden”, speciaal gecomponeerd, laat de bezoeker beleven dat hij zich in een heuse “city” waant. Hedendaagse stadslandbouw, ontworpen door leerlingen van een Nordwin college maakt de verbinding met Het Platteland. Spring over sloten, loop door strakgelijnde “straten”, ontmoet sculpturen, proef de stadslandbouw.

Landschapskunst waar platteland en stad elkaars spiegelbeeld vormen met een knipoog naar verleden en toekomst.  Zij zijn weliswaar van elkaar gescheiden maar komen steeds dichter bij elkaar te liggen nu en in de toekomst. Stad en Platteland hebben elkaar nodig.

De opening van de expositie en landartprojecten Linen yn lân en linen yn stêd omlijst door een feestelijke muzikale performance van stadsgeluiden vindt plaats 24 maart om 14 uur bij galerie Heechsicht aan de Indijk 2.

Open ieder weekend van 11-17 uur van 25 maart – 1 oktober 2018.