Start vaarseizoen: Súdwest-Fryslân maakt schoon schip

Sneek - De start van het vaarseizoen in de gemeente Súdwest-Fryslân valt dit jaar samen met de Nationale Opschoondag. Morgen, zaterdag 24 maart, is daarom een bijzondere dag: medewerkers van de gemeente zijn samen op pad met wethouder Erik Faber, werknemers en bestuurder Marian Jager van Wetterskip Fryslân, vrijwilligers van Suver Skjin en Stichting Philadelphia om zwerfafval op te ruimen op en rond het water in Sneek.

Plasticsoep is niet meer uit het nieuws weg te denken. Ook in Súdwest-Fryslân is plastic zwerfafval een probleem. Voor de natuur, voor de dieren en ook voor de waterkwaliteit. In samenwerking met Wetterskip Fryslân ontstond het idee om een gezamenlijke opschoonactie te houden. De mensen van Suver Skjin en Stichting Philadelphia (locatie Eekmolen) doen ook mee. ,,Het is fantastisch om te zien dat zo veel mensen zich hebben aangemeld om zaterdagochtend mee te helpen”, zegt wethouder Erik Faber.

De gemeente organiseert al elk jaar een Himmeldei. Daaraan doen bijna 2.500 mensen mee, voor het grootste deel kinderen. De Himmeldei speelt zich vooral af op het vaste land. Vrijwilligersorganisatie Suver Skjin zet zich al jaren in om het water van Sneek vrij van zwerfafval te krijgen. Ze ziet deze inspanningen beloond met deze eerste gezamenlijke opschoonactie op en om het water tijdens Nationale Opschoondag.

De verschillende groepen zijn zaterdagochtend in bootjes en op de wal in actie om zwerfafval op te ruimen. De handhavers van de gemeente en havenmeester Richard Spitse varen met twee bootjes mee, en ook Suver Skjin en het Wetterskip zetten vaartuigen in. ,,Drijfvuil is voor Wetterskip Fryslân een serieuze zaak”, zegt Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van het Wetterskip. ,,Wij willen burgers vragen zorgvuldig met plastic om te gaan. Als je het gebruikt, gooi het dan in de afvalbak. Het resultaat is een schonere leefomgeving en een beter milieu.”

Ook wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân steunt het initiatief, helemaal omdat zaterdag de start van het vaarseizoen is. ,,Alle medewerkers van het team Bruggen, Havens en Recreatie van de gemeente staan weer te popelen om de gasten in onze mooie gemeente te verwelkomen”, zegt hij. ,,Hoe geweldig is het dat het prachtige visitekaartje dat onze gemeente al biedt nog meer glans krijgt door al die vrijwilligers die het water en de kades mee helpen schoonmaken. Dat is ‘de mienskip’ in woord én daad!”

Ook vanuit team Bruggen, Havens en Recreatie ligt de aandacht op duurzaamheid. In de gemeentelijke havens in Bolsward, Makkum, Sneek en Stavoren wappert de Blauwe Vlag. Dit internationale keurmerk staat voor een duurzame, schone en veilige jachthaven. Verder krijgt de gemeentelijke pont bij Gaastmeer een elektrische motor en zonnepanelen. Ook de nieuwe  pont die vanaf de zomer van en naar het Starteiland vaart krijgt een elektrische motor.

De opschoonactie morgen is van 10.00 uur tot ongeveer 13:00 uur. Vanaf 9.30 staat er koffie met wat lekkers klaar bij het startpunt aan het Gangboord in Sneek.