Gezamenlijke aanpak zorgaanbieders voor spoedzorg ouderen

Sneek - Friese zorgaanbieders slaan de handen ineen om het maatschappelijke probleem rondom spoedzorg van ouderen op te lossen. Door een gezamenlijke website te ontwikkelen kunnen huisartsen en ziekenhuizen zien waar spoedopvangplaatsen voor herstelzorg beschikbaar zijn. Daarmee worden onnodig lange ziekenhuisopnames voor ouderen beperkt en snelle doorstroming bevorderd. Hiermee worden ook mantelzorgers ontlast en kan de kwetsbare oudere op de juiste plaats herstellen. 

Huisartsen, Dokterswacht Friesland en ziekenhuizen kunnen door dit initiatief 24 uur per dag, 7 dagen per week, zien waar de kwetsbare patiënt meteen terecht kan. Dit kan dan direct geregeld worden met de zorgorganisaties. De Friese initiatiefgroep maakt zich sterk voor een vlotte plaatsing en afhandeling waardoor ziekenhuizen en huisartsen ontlast worden. De website www.herstelzorg.frl gaat op 9 april aanstaande officieel van start.

Betrokken zorgaanbieders zijn: Interzorggroep, Leppehiem, Liante, ECR Kening State, Meriant, Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, Kwadrantgroep, Noorderbreedte, Patyna, Zorgcentrum het Bildt en ZuidOostZorg. De Friese huisartsenvereniging ondersteunt dit initiatief.

Met name door de recente griepepidemie wordt pijnlijk duidelijk wat de effecten zijn van het snel doorvoeren van de afbouw van verzorgingshuizen. Ouderen worden in de nieuwe situatie geacht langer zelfstandig thuis te wonen. Voor de eerste spoedzorg stuurt een huisarts een oudere vaak door naar het ziekenhuis. In de regel bezetten zij vervolgens langer dan noodzakelijk een (duur) ziekenhuisbed, waardoor doorstroom in het ziekenhuis stokt. In veel gevallen zijn de ouderen met een tijdelijke opname beter op hun plek in een ouderenzorginstelling. Tot op heden ontbrak in Fryslân het centraal overzicht van beschikbare plaatsen.