Friso brengt Social Return in praktijk bij nieuwbouwproject Harlingen

SNEEK - Bij de nieuwbouw van de ruim 140 nieuwe woningen in Harlingen wordt door Friso Bouwgroep uit Sneek succesvol ingezet op Social Return. Bureau PMO, gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van SROI-trajecten, laat maandag de officiële contracten ondertekenen met de eerste kandidaten.

Social return wordt toegepast op door (semi-)overheden gepubliceerde aanbestedingen. In de aanbesteding voor Herstructurering Kluerd Ropens te Harlingen is weliswaar geen SROI–component opgenomen, maar Friso Bouwgroep wilde gezien de duur van het project toch inzetten op Social Return. En met succes, zo blijkt uit het positieve bericht van Bureau PMO dat er twee geschikte kandidaten gevonden zijn.

,,Friso is een betrokken bouwer. Wij vinden aandacht voor de maatschappij waarin wij leven en werken belangrijk. Als bedrijf dragen wij graag ons steentje bij aan een leefbare maatschappij waar voor iedereen plaats is”, ligt technisch ontwikkelaar Marcel Minnema van Friso Bouwgroep toe. ,,Bouwen heeft de toekomst. Dat willen we graag uitdragen, ook hier bij ons project in Harlingen. Het doel was om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij het project. En dat is in dit geval gelukt met mensen uit de directe omgeving. Kortom een win-win-win-situatie voor De Bouwvereniging, haar huurders, Friso, Bureau PMO en partners, aldus Marcel.

Ook mevrouw Van Dijk van Bureau PMO is zeer enthousiast over deze samenwerking. ,,Ik vind het fijn om te zien dat we gezamenlijk de SROI kunnen invullen. Niet alleen de Friso Bouwgroep maar ook de onderaannemers worden hierin betrokken. Veelal vindt er eerst enige uitleg plaats over Social Return on Investment. Onbekend maakt vaak onbemind maar eenmaal van start zien bedrijven er ook de meerwaarde van. Op deze manier kunnen we veel mensen enthousiast maken voor de bouw. Dat is gezien de huidige economische ontwikkeling hard nodig. In de bouw zijn genoeg mogelijkheden om weer te klimmen op de maatschappelijke ladder”.

In opdracht van De Bouwvereniging, de woningcorporatie uit Harlingen, voert Friso Bouwgroep de werkzaamheden uit. In totaal 148 nieuwbouw woningen gerealiseerd, waarvan 110 woningen in Plan Zuid fase 2 en 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in de Oosterparkwijk. Beide projecten zijn samen met Alynia Architecten uit Harlingen, Invent Advies uit Beilen, Ingenieursbureau Meijer en Joustra uit Heerenveen en Otte installaties uit Sneek in een Design & Build traject ontwikkeld.