Gratis grijpers voor bewoners Stadsfenne

Sneek - Onder het motto Stadsfenne Schoon geeft het Wijkplatform Stadsfenne gratis grijpers weg aan bewoners van de wijk.

De enige voorwaarde is dat zij beloven om af en toe rondzwervend afval op te rapen. Wijkbewoners die willen helpen om hun wijk schoon te houden kunnen zich melden via info@stadsfenne.nl. De bedoeling is om de grijpers vrijdagmiddag 13 april uit te delen en dan direct met een of meer groepjes de wijk in te gaan voor een eerste opruimactie.

,,Als wijkplatform willen we bewoners stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in de wijk en waar mogelijk helpen”, licht secretaris Anton van Dijk toe. ,,Veel mensen storen zich aan het zwerfafval in het openbaar groen, blijkt uit reacties die wij krijgen. Via deze actie kunnen mensen actief helpen om het probleem op te lossen.”

De gratis grijpers zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie is te vinden op www.stadsfenne.nl.