Feike Damstra en Klaas Haringa nieuwe Waterpoorters

Feike Damstra en Klaas Haringa uit Sneek zijn gisteravond in de raadzaal van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgeroepen tot de nieuwe Waterpoorters.

De twee bekende Snekers kregen uit handen van waarnemend burgemeester Magda Berndsen en voorzitter Gerard Vellinga van Sneek Promotion het ereburgerschap van Sneek vanwege hun jarenlange, belangeloze inzet voor de stad. Ze ontvingen in gezelschap van hun echtgenotes de bekende oorkonde en de Waterpoortspeld.

Feike Damstra is benoemd voor zijn vrijwillige inzet en werkzaamheden voor de Vereniging van Sneeker Zakenlieden, met name voor de stads- en sfeercommissie die onder andere de verlichting van schepen in de stadsgrachten regelt. Hij is commissielid van Sneek Promotion rond de viering 400 jaar Waterpoort, was vrijwilliger tijdens het iepenloftspûl ‘Drie Gebroeders’ vanwege de 100ste verjaardag van de Sneker Pan, vrijwilliger en bestuurslid Vereniging Historisch Sneek, vrijwilliger onderhoud gebouw Loge Sneek en vrijwilliger digitaliseren fotoarchief voormalige gemeente Sneek. Namens de VHS verzorgt hij de wekelijkse rubriek Su het ut Weest voor deze krant. Hij is vrijwilliger bij Duurzaam Vervoer Sneek en Shuttlevervoer in de stad. Damstra is verder wijkhoofd van de collecte Reumafonds en verzorgt veel hand- en spandiensten achter de schermen.

Klaas Haringa is van 1985 tot en met 2007 bestuurslid van de winkeliersvereniging Grootzand geweest en was als bestuurslid actief binnen de organisatie agrarische - en landenweken. Haringa was meer dan 35 jaar bestuurslid van de IJsclub Sneek en zat ook 35 jaar in het bestuur van de Vogelwacht Sneek. Hij is al langer dan 30 jaar voorzitter van de technische commissie van de tennisvereniging in Ysbrechtum en is momenteel voorzitter van de VVV Sneek/SWF. Daarnaast heeft Klaas Haringa namens de VVV Sneek zitting in het algemeen bestuur van de VVV Súdwest-Fryslân.