Minder regels voor schippers op Houkeslooot

SNEEK - De provincie Fryslân gaat de regels voor de beroepsmatige scheepvaart op de Houkesloot tussen Sneek en het Prinses Margrietkanaal verruimen.

Ontheffingen zijn straks niet meer nodig op het zes jaar geleden tot 3,60 meter verdiepte vaartraject van en naar de insteekhavens van industrieterrein Houkesloot. De havens werden daarmee toegankelijk voor grotere schepen. Richting de Tophaven gaat het om vrachtvaarders met een diepte van 3,20 meter. Richting de Schuttevaerhaven gaat het om schepen met een diepte van 2,75 meter.

Tot nog toe is hier een ontheffing voor nodig. Dat hoeft na de wijziging niet meer. Voor de provincie betekent dat minder administratief werk en voor de binnenschippers zou de aanpassing tot een kleine kostenbesparing moeten leiden.

Door de verdieping van de geul is de Houkesloot bevaarbaar geworden voor schepen in de zogenoemde Va-klasse.