Oorlogsmonument vernieuwd

SNEEK - Het oude vrouwenbeeld, het oorlogsmonument bij de Martinikerk in Sneek, is vanmorgen van haar sokkel gehaald en vervangen door een nieuwe van graniet.

Het in 1950 door beeldhouwer Johannes Valk gemaakte beeld van Franse kalkzandsteen was door de tand des tijds dermate verweerd dat er risico van afbrokkeling bestond.

Onder auspiciën van Marten Molenmaker van Steenhouwerij van Wijk uit Sneek is drie dagen voor de bevrijdingsdatum van Sneek (15 april 1945) door werknemers van Cuperus Natuursteen een nieuw beeld van graniet geplaatst. De vrouwenfiguur geeft door haar houding uitdrukking aan gevoelens van eerbied voor de oorlogsslachtoffers.

Het nieuwe beeld is geen exacte replica van het oude. ,,Het monument enigszins gemoderniseerd”, zei Molenmaker. Het beeld is wel weer 2 meter 50 hoog, 1 meter breed, en 1 meter diep en weer herplaatst op het uiteinde van een arcadevormige bakstenen muur bij een steunbeer van het kerkgebouw.

De tekst op het erelint is 'GETROUW TOT IN DE DOOD.' en op het voetstuk staat '1940 - 1945.'

Het vervangen van het beeld dat centraal staat tijdens de dodenherdenking is in goed overleg gegaan met de familieleden van de overleden maker, de Stichting ’40-’45 en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het oude beeld is opgeslagen in een gemeentelijk depot.

Op de plaquette aan de voet van het beeld staat: ’ter nagedachtenis aan allen die in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen’.

Het monument is onthuld op 4 mei 1950 door Meta Lever uit Sneek. Haar vader en twee broers kwamen als verzetsstrijders tijdens de oorlog om het leven. De in totaal drie herdenkingsplaquettes zijn onthuld in 2007. Op 15 april 2015 is op initiatief van de Bond van Wapenbroeders een vervangende nieuwe plaquette onthuld met daarop de namen van de in de periode 1945-1950 omgekomen Snekers in Nederlands-Indië.