Zonnepanelen bij woonboerderij

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân wil medewerken aan het plan om bij de woonboerdeij aan de Alde Himdyk 26 in Sneek twee rijen van 27 zonnepanelen in een veldopstelling te plaatsen.

De zonnepanelen komen aan de achterzijde van de woonboerderij langs de A7. Om het zicht op de panelen vanaf de weg te voorkomen wordt beplanting aangebracht. Het bestaande groen op het perceel wordt behouden.