Proloog boerepramen zaterdag 28 april op Heegemeer

Heeg - De eerste wedstrijd voor boerenpramen is zaterdag 28 april op het Heegermeer.

Tijdens deze proloog gaan de schippers van de pramen van de Fryske Boerpream en de Nye Sylpream de strijd aan. De wedstrijden starten om 10.30 uur na het palaver. Deze wedstrijden tellen niet mee voor het kampioenschap van beide verenigingen.

Fryske Boerepreamen zijn oude gerestaureerde zeilpramen, de pramen van de Nije Sylpream zijn nieuw gebouwde pramen. Vroeger werden de pramen gebruikt om het vee te vervoeren  van land tot land en het hooi werd ermee binnengehaald. Men gebruikte de jaaglijn, de vaarboom of de duwboom (trilker)om vooruit te komen, maar over meren en poelen  had men meestal de beschikking over een zeil.

De bouwboeren gebruikten de praam voor transport van groenten, fruit, aardappelen, bieten, enz. en er waren ook schippers die mest, turf of terpaarde vervoerden. Aanvankelijk waren de pramen van hout, maar werden al snel vervangen door ijzeren schepen. Dit was veel goedkoper, duurzamer en eenvoudiger in onderhoud. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de pramen gemotoriseerd en toen de ruilverkaveling werd gestart, waardoor de landerijen dichter bij elkaar kwamen te liggen en er nieuwe wegen en bruggen werden aangelegd, was het gedaan met de praam als werktuig.

Een tweede leven voor de praam is het zeilen in de wedstrijden en met gasten aan boord. De organisatie op het wedstrijdwater is in handen van de Watersportvereniging Heeg. Het wedstrijdcentrum is geopend om 09.00 voor mededelingen en registratie.

Na het Palaver om 09.30 uur gaat de eerste wedstrijd van start om 10.30 uur, gevolgd door een 2de en 3de wedstrijd. De prijsuitreiking is in het Sylhûs van de WSH