Watersportorganisaties en hulpdiensten samen in oefening

Veiligheidsregio Fryslân hield de afgelopen dagen een meerdaagse grootschalige hulpverleningsoefening op het Sneekermeer. De oefening was een veldoefening met operationele eenheden en materiaal, waarbij het scenario ook daadwerkelijk wordt nagespeeld.

Op het PM-kanaal in het Sneekermeer was er een explosie aan boord van de Noorderkroon, het Urker zeekadettenschip. Er was brand en paniek ontstaan en dertig opvarenden moesten worden gered.

In de oefening draaien ook private watersportorganisaties mee. In 2016 en 2017 is hier een pilot mee gedraaid: watersportorganisaties zijn bij een ongeval op het water vaak sneller ter plaatse dan hulpdiensten, en kunnen dan eerst hulp verlenen of zelf kleine incidenten zelf oplossen. Deze organisaties worden vanuit Meldkamer Noord-Nederland gealarmeerd bij een incident. De pilot is een groot succes: de watersportorganisaties zijn al tientallen keren in actie gekomen, tot grote tevredenheid van alle betrokken partijen en hulpdiensten. Tijdens deze oefening deden de private watersportorganisaties actief mee.

Aan de oefening deden de volgende organisaties mee: Brandweer Fryslân, Politie Eenheid Noord-Nederland, Meldkamer Noord Nederland, Gemeente Súdwest Fryslân, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Regionale Ambulancevoorziening Fryslân, private watersportorganisaties en het Zeekadetkorps Harlingen, Lemmer en Urk.