Werkzaamheden Meerweg op schema

Balk - De werkzaamheden aan de Meerweg in Balk verlopen op dit moment volgens planning, de verwachting is dat de Meerweg conform de planning morgen 24 april opengesteld zal worden voor gemotoriseerd verkeer.

De Meerweg krijgt aan weerszijden van de rijbaan een geleideband en een vlakke goot. Zowel de rijbaan als de goot bestaan uit nieuwe materialen. Het trottoir wordt verbreed en behoudt de gele kleur, hiervoor wordt het bestaande materiaal gebruikt, aangevuld met nieuwe materialen.

Voor de strook langs de Luts worden bestaande materialen gebruikt. De deksloof van de damwand wordt vervangen en voor de deksloof wordt een radkeerder (zoals op de Lytse Side) aangebracht.