Gast van nieuwe gemeenteraad in Bestjoershûs

Sneek - De eerstvolgende ‘Gast van de raad’ in Súdwest-Fryslân is donderdag 17 mei.

Belangstellenden kunnen voor, tijdens en na de vergadering van de gemeenteraad een kijkje nemen achter de schermen in het nieuwe Bestjoershûs in Sneek. Aaanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl.

Sinds 1 januari heeft Súdwest-Fryslân een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds februari op een nieuwe plek in Sneek: het Bestjoershûs.

Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

 

Aanmelding

Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen vijftien gasten worden ontvangen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd.

 

De raadsvergaderingen – en ook de voorbereidende commissievergaderingen - zijn openbaar. Daarom is iedereen altijd welkom om deze vergaderingen bij te wonen, ook als u zich niet aanmeldt voor ‘Gast van de raad’.