Vanaf maandag nieuwe Waste Battle

Sneek - De nieuwe Waste Battle in Sneek start maandag op de RSG. In de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de gemeente Súdwest-Fryslân in groepjes tegen elkaar wie het beste idee heeft om zwerfafval te voorkomen.

De Waste Battle wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. ,,Het is belangrijk dat de Waste Battle zich richt op het voorkómen van afval. En dat het een wedstrijd voor jongeren is”, aldus wethouder Erik Faber.

Dit jaar richten we ons met de Waste Battle op de Sneekweek. Er doen dit jaar namelijk alleen maar scholen mee uit Sneek. ,,Als gemeente zoeken we naar oplossingen voor het afvalprobleem tijdens evenementen”, zegt wethouder Faber. “De Sneekweek is een evenement dat de meeste leerlingen wel kennen. De leerlingen komen vast met goede ideeën; ideeën van jongeren zijn altijd inspirerend.”

In mei en juni zijn de voorrondes. Tijdens drie voorrondedagen gaan ruim 120 leerlingen in groepjes aan de slag. Per school gaan de beste twee ideeën door naar de finale. De finale is op 6 juli in Sneek.

Vorig jaar won team The Green Core van RSG Magister Alvinus. De leerlingen zijn nu met hun leraar en de partners bezig om hun idee uit te voeren. Het blijft dus niet alleen bij een idee.

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies. De gemeente Súdwest-Fryslân stelt geld beschikbaar voor de Waste Battle. Ook de lokale bedrijven Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Roelofs BV, Jumbo Kooistra en Omrin (nieuw dit jaar) stellen geld, tijd en kennis beschikbaar.