Beer van Arem postuum erelid van de KWS

Sneek - Beer van Arem is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek postuum benoemd tot erelid. Zichtbaar ontroerd nam zijn vrouw Carien uit handen van de voorzitter de bijbehorende oorkonde en wandbord in ontvangst.

De alom gerespecteerde wedstrijdleider Beer van Arem  overleed vorig jaar in november geheel onverwacht en veel te vroeg. Voor de grote  inzet voor de watersport in het algemeen en de Sneekweek in het bijzonder ontving Van Arem in 2016 de titel Schipper in de Orde van de Sneker Pan.

Beer van Arem had het inzicht om de vereniging in al haar facetten van de wedstrijdzeilsport te professionaliseren, vertelde vorozitter Karst Doevendans van de KWS. Verschillende opleidingstrajecten zette hij in gang, in stilte op de achtergrond, creatief en deskundig. Hij was opleider, instructeur en inspirator van velen.