Wijksportuur in Sperkhem-Tuindorp vanaf 18 mei

Sneek - Sport Zorgt Sneek zet een wijksportuur op in de Sneker wijk Sperkhem-Tuindorp.

 In Sneek doet een groot aantal jongeren nog onvoldoende mee aan sport, terwijl ze dat wel graag willen. Dit komt door een beperkt, of niet passend aanbod, ontbrekende financiën, onbekendheid met de mogelijkheden en een (te) grote afstand tot het sportaanbod. Sportclub F en F The Inner Way is één van de uitvoerders van een interventieprogramma voor gedragsaanpak enerzijds en sportparticipatie anderzijds voor jongeren 13-21 jaar.

Sportclub F en F The Inner Way verzorgt in samenwerking met Gym de Leeuw en Unlimited The Inner Way en in opdracht van Stichting Activity Foundation het Sport Zorgt Sneek! programma. Het Sport Zorgt Sneek! programma is een samenwerking met verschillende partijen. Onder andere met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM), verschillende zorg-, en onderwijsinstellingen en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Vanaf vrijdag 18 mei wordt er met een wijksportuur gestart in de wijk Sperkhem-Tuindorp. Gedurende 8 weken is er steeds van 19.00-20.00 uur een gratis trainingsuur voor de jongeren 13-21 jaar uit de wijk.

De deelnemers worden in een vechtsportomgeving (boksen, kickboksen en karate) uitgedaagd om zowel fysiek, mentaal als emotioneel op een bewuste wijze te (leren) handelen. Er wordt in het programma themagericht gewerkt. Per situatie wordt bekeken welke thema's centraal moeten staan om de jongeren verder te helpen. Onder andere het herkennen en erkennen van emotie, stellen van grenzen, omgaan met (groeps)druk en stress, zelfbeheersing en doorzetten komen aan bod.

Meer weten over Sport Zorgt Sneek!? Kijk ook op www.activityfoundation.nl of mail naar peter@activityfoundation.nl