25 jaar Middelsé Loge No. 88 in Sneek

Earnewâld - De Middelsé Loge No. 88 in Sneek, onderdeel van “The Independent Order of Odd Fellows” (IOOF) vierde vrijdag 18 mei het 25-jarig jubileum.

De feestelijk heden begonnen met een rondvaart over de Alde Feanen en omstreken. Voorzitter Rob Hallegraeff sprak de leden en hun partners toe; ,,laten we ook de volgende 25 jaar onze gemeenschappelijke idealen (in vriendschap, liefde en waarheid) blijven uitdragen”. Tijdens een prachtige tocht over de Alde Feanen genoten de aanwezigen van een heerlijke lunch. De dag werd afgesloten met een diner bij Lewinsky te Sneek.

Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten gericht op ondersteuning en ontplooiing. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn o.a. actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.