Zomerkoor op zoek naar stemmen

SNEEK - Het Zomerkoor dat dit seizoen voor de achtste keer in successie gaat zingen is op zoek naar stemmen.

Onder leiding van dirigent Jan Brens start het nieuwe zomerkoorseizoen woensdag 6 juni om 19.30 uur in de Oosterkerk van Sneek. De overige repetities zijn op 13, 20 en 27 juni in deze kerk.

Op 4, 11, 18, 25 juli en 1 augustus gaan de repetities verder in de Doopsgezinde kerk aan de Singekl.

het koor oefent vor de traditionele concerten vrijdag 29 juli 19.30 uur in de Broerekerk van Bolsward (Heamiel), zondag 5 augustus 20.00 uur in de St. Martinuskerk te Sneek (Sneekweekproms) en zondag 16 september in de kerk van Idsegahuizum (Skuzum, bij Makkum).

Opgave bij de dirigent via mail: jan.brens@home.nl; via tel. nr. 0515-425066 of aan de kerk.