Bogerman start met bèta challenge

SNEEK - Als eerste school in Friesland start csg Bogerman in Sneek met Bèta Challenge. Dat is een interessant en uitdagend onderwijsprogramma dat aansluit op diverse technologische vervolgopleidingen in het mbo.

Het Bèta Challenge programma wordt vanaf volgend schooljaar aangeboden aan de leerlingen van klas 1 m@vo, de theoretische leerweg binnen het vmbo. In klas 1 en 2 is het een verplicht onderdeel van het lessenpakket, vanaf klas 3 mogen de leerlingen zelf kiezen of ze met dit onderdeel verder gaan.

Eén van de onderdelen van Bèta Challenge is het vak Technologie en Toepassing. Hierbij leren de leerlingen om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Daarbij wordt meestal gewerkt in groepjes en is de opdrachtgever een bedrijf of instelling. Daardoor komen de leerlingen in contact met bedrijven en instellingen, maar ook met vervolgopleidingen en beroepen.

Met dit programma wordt op alle niveaus van Bogerman technisch onderwijs aangeboden. Voor leerlingen met havo en vwo niveau was er al de optie om voor het technasium te kiezen en leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vakcollege) kunnen ook kiezen voor de technische richting. Met het aanbieden van al deze opties speelt csg Bogerman in op de trend van kansrijke beroepen in de techniek.

De komende jaren zullen werkgevers in deze sector moeite hebben om genoeg personeel te vinden. Om jongeren te enthousiasmeren een opleiding in de techniek te gaan volgen ontstaan er allerlei initiatieven van zowel ondernemers als de overheid. Gezamenlijk proberen ze er zo voor te zorgen dat er minder frictie op de arbeidsmarkt komt.