'Easthim en Nijesyl sa noflik mooglik meitsje’

Oosthem - ’Mei elkoar besykje wy om it wenjen yn Easthim en Nijesyl sa noflik mooglik te meitsjen.’ Dat pende notuliste Jeltsje Hemstra in april 2000 in het verslag van de jaarvergadering. Dat is precies waar de Vereniging voor Dorpsbelangen Oosthem, Nijezijl e.o. voor staat. Al honderd jaar lang.

Hemstra schreef verder onder andere ’As bestjoer wolle wy graach foar jimme klear stean as jimme mei fragen sitte of as der oare dingen binne dy’t wy foar jimme regelje kinne..’. Ook dat is niet veranderd bij het dorpsbelang van de ruim 400 koppen tellende Oosthem en het tegen IJlst aangeplakte buurtschap Nijesyl dat zaterdag het eeuwfeest viert.

 

De eerste notulen dateren van van 20 maart 1967, dat is nu 51 jaar geleden. Eerdere notulenboeken zijn niet te achterhalen, ook in gemeentelijke- en provinciale archieven is niets terug te vinden, meldt Gerie Hitzert-Wiersma van het huidige dorpsbelangbestuur. Veel zaken passeren in de loop der jaren de revue, zo las ze in de nog wel beschikbare oude notulen.

Middenstand

Oosthem kende vroeger een rijke middenstand met groentezaak A. Terpstra, melkboer H. Waltje, bakker S. de Witte, bakker P. H. Wiersma, petroleumhandel, verkoop van gereedschap en galanterieën S. Kampstra, brandstofhandel H. Wiersma, slagerij S. de Jong, smederij en rijwielhandel K. Hemstra, rijwielhandel R. Buma, kaaspakhuis Grondsma. Daarnaast was er de zuivelfabriek die later onderdak bood aan A. Alberda, botenbouw en autogarage S. Bosma/R. Kroes. Het pand van de familie Alberda in Nijesyl is verkocht en krijgt een woonbestemming. Nu heeft het dorp nog slechts bakker Siebren de Witte als laatste der ondernemende Mohikanen.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.