Inspiratiebijeenkomst onderwijs in Raerd

Raerd - Doarpswurk houdt dinsdag 29 mei samen met Streekwurk Noardwest in Raerd een eerste interactieve inspiratiebijeenkomst over onderwijsvernieuwing. De bedoeling van deze avond is om een beweging van onderop op gang te brengen en te komen tot nieuwe ideeën. Ideeën die zowel een oplossing kunnen bieden voor het Friese onderwijs, bevolkingsdaling en leefbaarheid.

,,Om in de toekomst een leefbaar platteland te behouden speelt onderwijs een sleutelrol” aldus Jaap Koen Bijma van Doarpswurk. ,,Nu blijkt dat het sluiten van scholen in dorpen niet direct in alle gevallen hoeft te leiden tot een achteruitgang van de leefbaarheid”. Toch ligt er wellicht een diepgaand probleem op ons te wachten in de toekomst. Onderwijs is namelijk van wezenlijk belang voor de vorming van kinderen die in de toekomst zich moeten inzetten voor o.a. duurzaamheid, leefbaarheid, democratie en de mienskip.

Doarpswurk neemt “als outsider” even het voortouw omdat onderwijs een hele belangrijke invloed heeft op de leefbaarheid van het Friese platteland.

Het doel van de bijeenkomst is het boven tafel krijgen van vragen waarvan wordt aangenomen dat deze niet binnen het bestaande onderwijssysteem kunnen worden beantwoord. Wellicht zijn deze vragen niet nieuw, bijvoorbeeld: Hoe krijgen we weer mannen in de klas in het basisonderwijs. Echter, deze vraag probeert het bestaande onderwijssysteem als jaren zonder succes te beantwoorden. Het kan dus nodig zijn juist hiervoor met nieuwe initiatieven “van buiten het onderwijssysteem” te komen.

De avond wordt op creatieve wijze begeleid door medewerkers van Doarpswurk en Streekwurk met daarbij inspirerende bijdragen van “De Prutsers” van Tryater.

Intrinsiek gemotiveerde ouders, pedagogen, leerlingen en andere professionals zijn van harte welkom.  Aanmelden kan op de website van Doarpswurk, deelname is gratis.