Met Hylper Johan Langbroek lokale ondernemer in raad

Hindeloopen - Johan Langbroek uit Hindeloopen is in Súdwest-Fryslân raadslid voor de PvdA en heeft zitting in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO). In zijn woonplaats is Langbroek slager/bakker, afgekort als slaba.

Van jongsaf was Johan Langbroek geïnteresseerd in politiek en stemde hij altijd links. In 2005 startte zijn politieke loopbaan als lid van de PvdA-schaduwfractie in de toenmalige gemeente Nijefurd. De inzet van de PvdA-er was en is erop gericht een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de gemeente.

De Hylper vat zijn werk als raadslid breed op. ,,Je bent raadslid voor de gehele gemeente SWF en niet alleen voor je eigen woonplaats. Je bent natuurlijk wel de ogen en oren in je woonplaats en die kennis gebruik je natuurlijk in je raadswerk.”

Als commissielid van DSO komt hij in aanraking met een scala aan thema’s waaronder die van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg, duurzaamheid en water. Uiteraard ook recreatie en toerisme. De meeste betrokkenheid heeft Langbroek ten aanzien van het thema wonen, omdat hij het zeer belangrijk acht “dat een ieder goed, veilig en prettig woont.

,,Daarom vind ik ook dat er meer betaalbare huurwoningen in onze gemeente gebouwd moeten worden, omdat mensen met een laag inkomen steeds moeilijker aan een passende woning kunnen komen.”

Lees vandaag het complete artikel in het Sneeker Nieuwsblad.