PvdA stelt vragen over hoogspanningskabels in Sneek

SNEEK - Naar aanleiding van berichten in de media over te dicht onder hoogspanningskabels staande woningen in Drachten stelt de PvdA in Súdwest-Fryslân schriftelijke vragen over de situatie in de wijken Stadsfenne/Pasveer in Sneek.

Bewoners in Drachten maken zich vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s, zorgen. Verder zou er haast zijn om kabels ondergronds te brengen. Gemeenten moeten zich nog dit jaar bij het rijk aanmelden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Ook in Stadsfenne / Pasveer loopt een hoogspanningskabel. De PvdA vraagt zich af wat zijn de uitkomsten en resultaten zijn van dat onderzoek met betrekking tot ruimtelijke mogelijkheden en kosten van het ondergronds brengen van de kabels in deze Sneker wijken. SWF heeft hier vorig jaar door TenneT onderzoek naar laten doen.

In het vandaag gepubliceerde artikel in de Leeuwarder Courant wordt naar voren gebracht dat, wanneer de gemeenten in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie, ze dit jaar nog een aanvraag moeten doen. 'Klopt dat?', zo vraagt de PvdA aan het college van B. en W. en 'hoe hoog is dan de subsidie en wat zijn de mogelijke kosten die de gemeente Súdwest-Fryslân zelf zou moeten bijdragen voor het ondergronds brengen van de kabels?'