Reidmarroute moet in december klaar zijn

WESTHEM - De Reidmarroute, het laatste project binnen het Friese Merenproject, moet december dit jaar opgeleverd zijn. De ingebruikname van de route is mogelijk in april 2019.

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar te liggen.

Voor de aanleg van de route rond Westhem is het nodig om dammen te verwijderen en bruggen te verhogen of te vervangen. Op een aantal plekken worden van duikers onderdoorgangen gemaakt met een doorvaarthoogte van 1,50 meter. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen gebaggerd zodat vaarten ter plaatse meer breedte en diepte krijgen.

Het werk wordt uitgevoerd door De Waard infra. De kosten zijn 1.200.000 euro. Er komen een aantal nieuwe bruggen in. De Brug op de Katstersyl te Westhem wordt opgehoogd naar 1.50 meter.

Een groot deel van de Reidmarroute is straks bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen en kan ook gebruikt worden door SUPpers (Stand Up Paddle) en kanoërs. De eerste electric-only route is sinds 2016 in gebruik. Die route loopt van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via het Ringwiel en het Sânmar terug naar Heeg.