Koninklijke Onderscheiding voor Sneker dansechtpaar Vergonet

Sneek - Aan het einde van het slotfeest van hun dansschool zijn Rudolf Vergonet (65) en Jolanda Vergonet-Roosenstein (61) donderdagavond  koninklijk onderscheiden. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de versierselen opgespeld door locoburgemeester Stella van Gent van Súdwest-Fryslân.

 

Dansschool Vergonet is al decennia een begrip in Sneek en omstreken. Velen bewaren goede herinneringen aan het Sokkenbal, het Kerstbal, het Oranjebal, het Hoedenbal of de Weense Walstest.

De basis voor de school werd echter niet in Sneek gelegd, maar in Drachten. Daar begon Gerrit Vergonet rond 1900 met het geven van danslessen. Hij runde een herenmodezaak en leidde in zijn vrije tijd verschillende muziekkorpsen. Het dansen deed hij erbij.

Met het geven van danslessen kon al wel de kost worden verdiend in de jaren dertig en veertig, toen eerst zoon Pieter en later Roelof Vergonet, vader van de huidige eigenaar, de leiding over de dansschool kreeg. In 1950 verkaste Roelof naar Sneek. Eerst aan de Parkstraat, en sinds 1965 op de huidige plek aan de Geeuwkade.

Zoon Rudolf nam in 1975 de zaak over, samen met echtgenote Jolanda. Ze zetten de werkwijze van pa voort: dansles was de aanleiding, maar in de praktijk was Vergonet vooral bezig met ‘het sociale gebeuren’. Op de dansvloer van Vergonet werd dan ook de kiem gelegd voor vele vriendschappen en diverse huwelijken. Ook Rudolf en Jolanda leerden elkaar zo kennen.

De Vergonetten lieten zich niet in met de commerciële business van dansdiploma’s, maar organiseerden allerlei activiteiten, buiten het dansen om, zoals volleybaltoernooien, schaatstochten, zeskampen. De opbrengsten werden geschonken aan een goed doel.

 

Hoewel dit seizoen hun laatste was, stoppen Rudolf en Jolanda nog niet helemaal. Ze blijven voorlopig vrije dansavonden organiseren. Totdat er een nieuwe eigenaar voor hun dansschool is gevonden.