Honderd jaar Dorpsbelang Folsgare

Folsgare - Uit oude notulenboeken is gebleken, dat het in oktober op de kop af 100 jaar geleden is dat Dorpsbelangen Folsgare is opgericht.

Dit jubileum wil Dorpsbelang Folsgeare niet zonder meer voorbij laten gaan. Op 12 oktober wordt er daarom een feestelijke avond gehouden, om deze bijzondere mijlpaal te vieren.

Voor deze avond is men op zoek naar oud-bestuursleden van dorpsbelang. Wie zelf bestuurslid is geweest of iemand weet die actief is geweest in het bestuur van dorpsbelang, kan mailen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.