Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen doopt boot

Sneek - Het team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een nieuwe boot. Het vaartuig is woensdag gedoopt door waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen. Ook wethouder Mark de Man was daarbij aanwezig. Het huidige dienstvaartuig is verouderd en voldoet niet aan de ARBO-eisen

De 'plechtigheid' vond plaats aan de Houkeslootboulevard te Sneek, ter hoogte van havenkantoor De Albatros.

Ruim 380 vierkante kilometer van de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit water. Dat is ruim 40 procent van het totale oppervlakte. Súdwest-Fryslân staat bekend als een kwalitatief hoogwaardig gebied voor toerisme en recreatie met een zeer gevarieerd en levendig aanbod. Er wordt daardoor veel gebruik gemaakt van het water. Daarbij heeft niet iedereen hetzelfde beeld van wat kan en wat niet kan.  Ook moeten beroepsvaart en recreatievaart naast elkaar kunnen bestaan. Vooral in de zomermaanden kan dat wrijving opleveren.

Veiligheid

Uit oogpunt van veiligheid, leefbaarheid en natuur- en waterbeheer én uit oogpunt van bescherming van de belangen van de verschillende (beroeps)groepen op het water is toezicht dan ook noodzakelijk.

Het team Handhaving Publiek Domein houdt in samenwerking met Politie, Wetterskip Fryslân en de Provincie toezicht op het water. Het doel van de samenwerking is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid op het water door het uitvoeren van gezamenlijk toezicht op en rond het water, het voeren van een uniform verbaliseringsbeleid en samenwerking door de betrokken toezichthouders en handhavers.

Gezamenlijk surveilleren

Het gezamenlijk surveilleren op het water is een speerpunt binnen de samenwerking met als doel een effectieve aanpak van de overlastfeiten op en rond het water. Het toezicht wordt uitgevoerd in een dienstvaartuig. Doordat de politie zich steeds meer terugtrekt naar haar kerntaken, leert de praktijk dat het toezicht en de handhaving op de gemeentelijke wateren steeds vaker bij de gemeentelijke BOA’s gelegd wordt. Team Handhaving Publiek Domein heeft afgelopen jaar meer dan 50 meldingen ontvangen  van vaaroverlast, snelheid tot hinderlijke vaarbewegingen.

Preventieve werking

Daarnaast heeft het gezien worden op het water een preventieve werking én kan er invullingen worden gegeven aan het gastheerschap op en aan het water. Iets wat de gemeente hoog in het vaandel heeft staan.