Jannewietske de Vries nieuwe burgemeester SWF

SNEEK - Jannewietske de Vries uit Raerd is vanavond in Sneek voorgedragen als kandidaat voor het burgemeesterschap van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De raad van SWF ging unaniem akkoord met de voordracht van de ‘Vertrouwenscommissie’ . Wooorvoerder Douwe Attema (CDA) schetste kort  de gevolgde procedure van de burgemeestersbenoeming. De vertrouwenscommissie en de raad zijn unaniem geweest inzake de keus voor Jannewietske de Vries.

Attema vertelde dat de nieuwe burgemeester goed op de hoogte is van wat er op nationaal en internationaal gebied speelt. ,,Ook is ze een vernieuwer", aldus Attema.

Debbie Douwes (VVD) is erg content met de benoeming van Jannewietske de Vries. ,,Zij is een dame met elan en power. Al de aanwezige argumenten waren van betekenis. Haar bestaande netwerk in Fryslân, Den Haag en die in Brussel, hebben daarin uiteraard een rol gespeeld." Johan Feenstra, fractievoorzitter van de PvdA, uit zich eveneens verheugd over de aanstelling van een partijgenote: ,,Jannewietske is een boppeslach. Zij is een warme en innemende persoonlijkheid met een groot sociaal inlevingsvermogen."

Op de 24 april in de Staatscourant gepubliceerde burgemeestersvacature kwamen zestien reacties. Daaronder waren vier vrouwen.

Jannewietske de Vries, nu nog directeur van de Floriade, volgt Magda Berndsen op, die na het vertrek van burgemeester Hayo Apotheker in december vorig jaar, tijdelijk de honneurs waarnam.