Kale bomen in juli

OFFINGAWIER - Het is een vreemd gezicht; kale bomen in juli. Toch is dit verschijnsel te zien op de Grienedyk in de buurt van het Gerbrandygemaal.

Zou het daar in de buurt van het Potskar te droog zijn zodat de takken geen blad meer dragen, zo vragen passerende wandelaars zich af. Of zijn de bomen dood. In ieder geval past dit beeld beter bij de herfst, maar zover is het nog lang niet.