Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

SNEEK - Agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier mogen vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mogen ze geen gebruik maken van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen.

,,Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk”, aldus Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken”. Het verbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Op wetterskipfryslan.nl en overheid.nl staat de bekendmaking beregeningsverbod.

Rijkwaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de verdeling van water. Dit staat in de zogenoemde verdringingsreeks. Bij het in werkingtreden van de verdringingreeks wordt het watergebruik afgestemd op de beschikbare hoeveelheid water. De verdringingreeks treedt in werking als de vraag naar water groter wordt dan de wateraanvoer. Voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân geldt dat er minder water uit het IJsselmeer wordt ingelaten dan nodig is. Wetterskip Fryslân bepaalt aan de hand van de verdringingsreeks waar het water naartoe gaat en waarvoor het gebruikt mag worden.

Marian Jager: ,,Daarom lukt het niet om alle waterpeilen in de polders op peil te houden. Bij toenemend watertekort breiden we de maatregelen nog verder uit. Wij verwijzen voor actuele stand van zaken naar www.wetterskipfryslan.nl’.

Wetterskip Fryslân houdt in de gaten of iedereen zich aan deze maatregel houdt. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt er een boete 550 euro voor particulieren en 1.500 euro voor agrarische bedrijven. Daarnaast wordt een dwangsom opgelegd. Het beregeningsverbod geldt nog niet voor sportvelden.